დასახელება
ავტორი
აღწერა
სიახლეები ქართულ ხელოვნებაში (ფიროს… მარიამ მამაგულაშვილი საგაზეთო სტატიების, ვიდეორგოლების, სიმღერებისა და ლექსების გამოყენებით მოსწავლეს შეეძლოს მედიის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორ… ბრბოს ფსიქოლოგია და „მოკვეთილი“ პირ… ნათელა ხაზარაძე გაკვეთილის მიზანი: მოსწავლეებმა შეძლონ ნაწარმოების მთავარი სათქმელის ამოცნობა და ავტორის პოზიციის განსაზღვრა. შეძლონ გან… ამნიოცენტეზი ხათუნა გოგალაძე მოსწავლეებმა შეაფასონ მემკვიდრული დაავადებების პრენატალური დიაგნოსტირების მეთოდის გამოყენების მნიშვნელობა, მედეარესურსის… ირანის ახალი პოლიტიკის გავლენა V სა… ნინო ნადირაძე მოსწავლეს შეუძლია გაანალიზოს საგარეო და საშინაო ფაქტორების გავლენა ქართული სახელმწიფოს წარმოშობასა და განვითარებაზე. მოს… მსხვერპლად შეწირული პერსონაჟები ალუ… ნინო გაბულდანი მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა ეპოქის ტექსტების გაანალიზება მათში ასახული ინფორმაციის, თემების, იდეებისა და პრობლემატიკის … ტყუილი თუ მართალი? მაია ბაქრაძე მედიაწიგნიერების მიზანი: სინამდვილის რეპრეზენტაცია, მედიაში გამოყენებული ამბის მოყოლის სხვადასხვა ტექნიკის ანალიზი და შე… მოგზაურობა აფრიკაში ია ბჟალავა სასწავლო მიზნები ნაწარმოების თემის, იდეის განსაზღვრა და სიღრმისეული წვდომა.პრობლემის იდენტიფიცირება, სინამდვილის რეპრეზე… მითი და სინამდვილე გალაკტიონზე დიანა წურწუმია მედიაწიგნიერების მიზნები: მედიარესურსის კრიტიკული ანალიზი და სინამდვილის რეპრეზენტაციის შეფასებასხვადასხვა მედიის მიერ… მონაცემთა შეგროვება და ანალიზი ირინა ნადირაშვილი მონაცემთა შეგროვება და ანალიზი გლობუსი მზია აბულაძე გლობუსისა და მისი დანიშნულების გაცნობა.