დასახელება
ავტორი
აღწერა
ცივი ომის დასაწყისი მზია მაისურაძე სასწავლო მიზნები: მოსწავლეებმა გააცნობიერონ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მსოფლიოშიარსებული საერთაშორისო ვითარება, იმსჯელონ … ბრბოს ფსიქოლოგია და „მოკვეთილი“ პირ… ნათელა ხაზარაძე გაკვეთილის მიზანი: მოსწავლეებმა შეძლონ ნაწარმოების მთავარი სათქმელის ამოცნობა და ავტორის პოზიციის განსაზღვრა. შეძლონ გან… მითი და სინამდვილე გალაკტიონზე დიანა წურწუმია მედიაწიგნიერების მიზნები: მედიარესურსის კრიტიკული ანალიზი და სინამდვილის რეპრეზენტაციის შეფასებასხვადასხვა მედიის მიერ… ,,ცისფერყანწელები" რუსუდან გონაშვილი შეიძლება თუ არა ვენდოთ მედიასივრცეში გავრცელებულ ყველა ინფორმაციას მათზე? რეპრესიები საქართველოში ნინო აბულაძე ისტორიული ეპოქის აღქმა და გაანალიზება პოპულარობა სკოლაში ქეთევან ცალუღელაშვილი სტერეოტიპის კრიტიკული ანალიზი რიუნოსკე აკუტაგავას "უსიერ ტყეში" ეკა დონაძე მსოფლიო ლიტერატურის ნიმუში და პოსტმოდერნიზმის პრინციპები ნაწარმოების მაგალითზე