დასახელება
ავტორი
აღწერა
ABO სისტემა, რეზუს კონფლიქტი ხათუნა გოგალაძე სასწავლო მიზანი:- მოსწავლეს შეუძლია დაასაბუთოს ადამიანის ორგანიზმის მარეგულირებელისისტემების მნიშვნელობა.- მოს… თამბაქოს წევის მავნე გავლენა ორგანი… ქეთევან გაბისონია სასწავლო მიზნები:-დარგობრივი ტექსტისკითხვა(გაგება, გაანალიზება) - თამბაქოს წევის მავნე გავლენა ორგანიზმის სხვადასხვა სის… A tribute to Shumba თათია მოსიაშვილი მოსწავლეები გაეცნობიან ქართულ და საერთაშორისო მედიაში გავრცელებულ მასალებს თბილისის წყალდიდობის დროს ზოოპარკის შესახებ, … სიახლეები ქართულ ხელოვნებაში (ფიროს… მარიამ მამაგულაშვილი საგაზეთო სტატიების, ვიდეორგოლების, სიმღერებისა და ლექსების გამოყენებით მოსწავლეს შეეძლოს მედიის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორ… ლემინგები თარგმნილი ურბანული ლეგენდა ლემინგებზე