დასახელება
ავტორი
აღწერა
ანიმაცია ჩრდილების თეატრის გამოყენე… გიტა თვალაბეიშვილი მასალის მიზანია, მოსწავლემ შეძლოს ტექსტის წაკითხვა-გაცნობა, სათანადო სამეტყველო ქცევის გამოვლენა (ინტონაციით, ჟესტ-… გავაცოცხლოთ ქართული ანიმაციები და ზ… მეგი კუთხაშვილი მოსწავლეთა ინტერესების გაგების მიზნით ჩატარდა გამოკითხვა თუ რომელ ანიმაციებს, მულტფილმებს და ზღაპრებს კითხულობენ. აღმოჩნ… იაკობ გოგოებაშვილის „იავნანამ რა ჰქ… მანანა ბაქრაძე მედიაწიგნიერების მიზანი: მედიის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში სხვადასხვა ხედვის იდენტიფიცირება; მედიის მიერ სინამ… მიხეილ ჯავახიშვილის „მიწის ყივილი“ ხათუნა თეთრაძე მედიაწიგნიერების კრიტიკული ანალიზი და სინამდვილის რეპრეზენტაცია. სხვადასხვა მედიის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის ანალ… სულხან-საბა ორბელიანის ,,სოფლის მაშ… ნანა ლომიძე მედიარესურსის კრიტიკული ანალიზი და სინამდვილის რეპრეზენტაციის შეფასება. ბრბოს ფსიქოლოგია და „მოკვეთილი“ პირ… ნათელა ხაზარაძე გაკვეთილის მიზანი: მოსწავლეებმა შეძლონ ნაწარმოების მთავარი სათქმელის ამოცნობა და ავტორის პოზიციის განსაზღვრა. შეძლონ გან… ირანის ახალი პოლიტიკის გავლენა V სა… ნინო ნადირაძე მოსწავლეს შეუძლია გაანალიზოს საგარეო და საშინაო ფაქტორების გავლენა ქართული სახელმწიფოს წარმოშობასა და განვითარებაზე. მოს… მსხვერპლად შეწირული პერსონაჟები ალუ… ნინო გაბულდანი მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა ეპოქის ტექსტების გაანალიზება მათში ასახული ინფორმაციის, თემების, იდეებისა და პრობლემატიკის … ტყუილი თუ მართალი? მაია ბაქრაძე მედიაწიგნიერების მიზანი: სინამდვილის რეპრეზენტაცია, მედიაში გამოყენებული ამბის მოყოლის სხვადასხვა ტექნიკის ანალიზი და შე… მოგზაურობა აფრიკაში ია ბჟალავა სასწავლო მიზნები ნაწარმოების თემის, იდეის განსაზღვრა და სიღრმისეული წვდომა.პრობლემის იდენტიფიცირება, სინამდვილის რეპრეზე…