დასახელება
ავტორი
აღწერა
ნაადრევი ქორწინება ლელა წიკლაური მედიაწიგნიერების კრიტიკული ანალიზი და სინამდვილის შეფასება.მედიის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში სხვადასხვა პერსპექტივი… მოუთმენლობის მსხვერპლი ირინა ნადირაშვილი მედიაწიგნიერების მიზნები:- მოუსმინოს ნაწყვეტს სატელევიზიო გადაცემიდან, შეძლოს ინფორმაციის გაგება–გააზრება და კრიტიკული შ… სტვენია ენა ბელა ლაგვილავა მოსწავლე შეძლებს:● მცირე ზომის საინფორმაციო ტექსტების გაგება/გააზრებას●ლექსიკური მარაგის გამდიდრებას ახალ ლექსიკურ ერთეუ… ანიმაცია ჩრდილების თეატრის გამოყენე… გიტა თვალაბეიშვილი მასალის მიზანია, მოსწავლემ შეძლოს ტექსტის წაკითხვა-გაცნობა, სათანადო სამეტყველო ქცევის გამოვლენა (ინტონაციით, ჟესტ-… გავაცოცხლოთ ქართული ანიმაციები და ზ… მეგი კუთხაშვილი მოსწავლეთა ინტერესების გაგების მიზნით ჩატარდა გამოკითხვა თუ რომელ ანიმაციებს, მულტფილმებს და ზღაპრებს კითხულობენ. აღმოჩნ… იაკობ გოგოებაშვილის „იავნანამ რა ჰქ… მანანა ბაქრაძე მედიაწიგნიერების მიზანი: მედიის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში სხვადასხვა ხედვის იდენტიფიცირება; მედიის მიერ სინამ… მიხეილ ჯავახიშვილის „მიწის ყივილი“ ხათუნა თეთრაძე მედიაწიგნიერების კრიტიკული ანალიზი და სინამდვილის რეპრეზენტაცია. სხვადასხვა მედიის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის ანალ… სულხან-საბა ორბელიანის ,,სოფლის მაშ… ნანა ლომიძე მედიარესურსის კრიტიკული ანალიზი და სინამდვილის რეპრეზენტაციის შეფასება. ბრბოს ფსიქოლოგია და „მოკვეთილი“ პირ… ნათელა ხაზარაძე გაკვეთილის მიზანი: მოსწავლეებმა შეძლონ ნაწარმოების მთავარი სათქმელის ამოცნობა და ავტორის პოზიციის განსაზღვრა. შეძლონ გან… ირანის ახალი პოლიტიკის გავლენა V სა… ნინო ნადირაძე მოსწავლეს შეუძლია გაანალიზოს საგარეო და საშინაო ფაქტორების გავლენა ქართული სახელმწიფოს წარმოშობასა და განვითარებაზე. მოს…