დასახელება
ავტორი
აღწერა
რეპრესიები საქართველოში ნინო აბულაძე ისტორიული ეპოქის აღქმა და გაანალიზება გლობალური დათბობა. რა საფრთხე ემუქრ… ნანა გაბისონია გლობალური დათბობა ჰუმანიტარული სამართალი. ვინ იცავს მ… ნათია სიმონია ომის დროს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დაცვა წყაროების მიმოხილვა და დვალეთის ტერ… მაია ფირჩხაძე დვალეთის ისტორიული საზღვრები ისლამი და კულტურული იდენტობა ევროპა… თარგმნილი ევროპაში მუსულმანი ქალების გამოცდილება სატელევიზიო რეკლამების გაშიფვრა თარგმნილი რეკლამის დანიშნულება სატელევიზიო რეკლამები და მათი ხრიკე… თარგმნილი რეკლამის დანიშნულების გაგება კრეატიულობა კულტურული ტრადიციის შენ… თარგმნილი მასწავლებლის დამხმარე მასალა