დასახელება
ავტორი
აღწერა
ადამიანის სასიცოცხლო ფუნქციების მათ… მანანა თოფურია, მარინა ხომასურიძე სასწავლო მიზანი: მოსწავლემ შეძლოს მათემატიკაში მიღებული ცოდნის გამოყენება და ამის საფუძველზე ეკგ-ზე, როგორც ძაბვის … მსხვერპლად შეწირული პერსონაჟები ალუ… ნინო გაბულდანი მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა ეპოქის ტექსტების გაანალიზება მათში ასახული ინფორმაციის, თემების, იდეებისა და პრობლემატიკის … ოზონის შრე - მითი თუ სინამდვილე? ნინო ჭელიძე ოზონდამშლელი ნივთიერებების იდენტიფიცირება გლობალური დათბობა. რა საფრთხე ემუქრ… ნანა გაბისონია გლობალური დათბობა ატომური რეაქტორის უსაფრთხოება თარგმნილი ქიმიური ნივთიერებები გარემოში გაღარიბებული ურანი თარგმნილი ქიმიური ნივთიერებები გარემოში