დასახელება
ავტორი
აღწერა
მრავალფეროვნება და კულინარია ლალი დალაქიშვილი პროექტის განხორციელებას წინ უძღვოდა მოსამზადებელი სამუშაო. მას შემდეგ, რაც მოსწავლეებს, სკოლის ისტორიისა და გეოგრაფიის მ… მიხეილ ჯავახიშვილის „მიწის ყივილი“ ხათუნა თეთრაძე მედიაწიგნიერების კრიტიკული ანალიზი და სინამდვილის რეპრეზენტაცია. სხვადასხვა მედიის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის ანალ… ქართლის (იბერიის) სახელმწიფოს შექმნ… ნანა ირემაშვილი 1. მოსწავლეები გაეცნობიან ინფორმაციას ელინისტურ ეპოქის ქართლში სახელმწიფოს შექმნისა და განვითარების თაობაზე; 2. იმსჯელებ… ამნიოცენტეზი ხათუნა გოგალაძე მოსწავლეებმა შეაფასონ მემკვიდრული დაავადებების პრენატალური დიაგნოსტირების მეთოდის გამოყენების მნიშვნელობა, მედეარესურსის… ირანის ახალი პოლიტიკის გავლენა V სა… ნინო ნადირაძე მოსწავლეს შეუძლია გაანალიზოს საგარეო და საშინაო ფაქტორების გავლენა ქართული სახელმწიფოს წარმოშობასა და განვითარებაზე. მოს… მოგზაურობა აფრიკაში ია ბჟალავა სასწავლო მიზნები ნაწარმოების თემის, იდეის განსაზღვრა და სიღრმისეული წვდომა.პრობლემის იდენტიფიცირება, სინამდვილის რეპრეზე… კოლაუ ნადირაძე "25 თებერვალი, 1921 … მაია აბშილავა კრიტიკული აზროვნება და დასკვნების გამოტანა. დისკრიმინაცია მაგული სეხნიაშვილი ძალადობის ფორმების დახარისხება და გაანალიზება "მოსე ზამთარაძის ნაამბობი" ეკა ცხადაია ჭაბუა ამირეჯიბის "მოსე ზამთარაძის ნაამბობი" - ნაწყვეტი რომანიდან "დათა თუთაშხია" ჟუჟუნა წვიმა მოვიდა?! ნინო კუპრაშვილი მჟავა წვიმების წარმოქმნის მიზეზებისა და მექანიზმის დადგენა