დასახელება
ავტორი
აღწერა
ექიმის დანიშნულება თამარ მურუსიძე საყოფაცხოვრებო ამოცანის გადაჭრა მათემატიკური გამოთვლების გამოყენებით და შედეგის შეფასება ჯანსაღი ცხოვრების წესი - თამბაქო გიორგი მამასახლისი ჯანსაღი ცხოვრების წესი, როგორც ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და საზოგადოებაში წარმატების მიღწევის ერთ-ერთი უმნიშვნ… ტრანსპორტირების უსაფრთხოების ადვოკა… ნანა სვანიძე უსაფრთხო მოძრაობა ჰუმანიტარული სამართალი. ვინ იცავს მ… ნათია სიმონია ომის დროს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დაცვა მონაცემთა მახასიათებლები, სტატისტიკ… ინეზა გაბადაძე სკოლის მასწავლებელთა ხელფასი კრეატიულობა კულტურული ტრადიციის შენ… თარგმნილი მასწავლებლის დამხმარე მასალა