რესურსი:

სპორტი

ჯანსაღი ცხოვრების წესი

ჯანსაღი ცხოვრების წესი, როგორც ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და საზოგადოებაში წარმატების მიღწევის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პირობა.

გიორგი მამასახლისი