დასახელება
ავტორი
აღწერა
ABO სისტემა, რეზუს კონფლიქტი ხათუნა გოგალაძე სასწავლო მიზანი:- მოსწავლეს შეუძლია დაასაბუთოს ადამიანის ორგანიზმის მარეგულირებელისისტემების მნიშვნელობა.- მოს… თამბაქოს წევის მავნე გავლენა ორგანი… ქეთევან გაბისონია სასწავლო მიზნები:-დარგობრივი ტექსტისკითხვა(გაგება, გაანალიზება) - თამბაქოს წევის მავნე გავლენა ორგანიზმის სხვადასხვა სის… გადაშენებული და გადაშენების პირას მ… მეგი კუთხაშვილი დედამიწა ნარჩენებში იძირება ლია ხაჩიძე, მარინე ლიკლიკაძე ამ პროექტში მონაწილეობდა სსიპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის კართუბნის საჯარო სკოლის მე-3 კლასის მოსწავლეები. მოსწავლეებმა პრ… მრავალფეროვნება და კულინარია ლალი დალაქიშვილი პროექტის განხორციელებას წინ უძღვოდა მოსამზადებელი სამუშაო. მას შემდეგ, რაც მოსწავლეებს, სკოლის ისტორიისა და გეოგრაფიის მ… ადამიანის სასიცოცხლო ფუნქციების მათ… მანანა თოფურია, მარინა ხომასურიძე სასწავლო მიზანი: მოსწავლემ შეძლოს მათემატიკაში მიღებული ცოდნის გამოყენება და ამის საფუძველზე ეკგ-ზე, როგორც ძაბვის … ამნიოცენტეზი ხათუნა გოგალაძე მოსწავლეებმა შეაფასონ მემკვიდრული დაავადებების პრენატალური დიაგნოსტირების მეთოდის გამოყენების მნიშვნელობა, მედეარესურსის… გლობუსი მზია აბულაძე გლობუსისა და მისი დანიშნულების გაცნობა. მტაცებელი ფრინველი ბუ დალი ქოქოშვილი რ. ინანიშვილის მოთხრობა "კეთილი ბებერი ბუები" , მოთხრობის მიხედვით პერსონაჟების დახასიათება ოზონის შრე - მითი თუ სინამდვილე? ნინო ჭელიძე ოზონდამშლელი ნივთიერებების იდენტიფიცირება