დასახელება
ავტორი
აღწერა
ადამიანის სასიცოცხლო ფუნქციების მათ… მანანა თოფურია, მარინა ხომასურიძე სასწავლო მიზანი: მოსწავლემ შეძლოს მათემატიკაში მიღებული ცოდნის გამოყენება და ამის საფუძველზე ეკგ-ზე, როგორც ძაბვის … ამნიოცენტეზი ხათუნა გოგალაძე მოსწავლეებმა შეაფასონ მემკვიდრული დაავადებების პრენატალური დიაგნოსტირების მეთოდის გამოყენების მნიშვნელობა, მედეარესურსის… გლობუსი მზია აბულაძე გლობუსისა და მისი დანიშნულების გაცნობა. მტაცებელი ფრინველი ბუ დალი ქოქოშვილი რ. ინანიშვილის მოთხრობა "კეთილი ბებერი ბუები" , მოთხრობის მიხედვით პერსონაჟების დახასიათება ოზონის შრე - მითი თუ სინამდვილე? ნინო ჭელიძე ოზონდამშლელი ნივთიერებების იდენტიფიცირება ჯანსაღი კვება ქეთევან კოსტავა ჯანსაღი და არაჯანსაღი საკვების განსხვავება ჟუჟუნა წვიმა მოვიდა?! ნინო კუპრაშვილი მჟავა წვიმების წარმოქმნის მიზეზებისა და მექანიზმის დადგენა ტრანსპორტირების უსაფრთხოების ადვოკა… ნანა სვანიძე უსაფრთხო მოძრაობა ატომური რეაქტორის უსაფრთხოება თარგმნილი ქიმიური ნივთიერებები გარემოში გაღარიბებული ურანი თარგმნილი ქიმიური ნივთიერებები გარემოში