რესურსი:

ბუნებისმეტყველება

- გადაშენებული და გადაშენების პირას მყოფი ცხოველების შესახებ ინფორმაციის მიღება, ანალიზი, ინფორმაციის გაზიარება. ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნების განვითარება. - მედიაპროდუქტში არსებული ინფორმაციის დეკოდირება და ახალი მედიარესურსის შექმნა.
მეგი კუთხაშვილი