დასახელება
ავტორი
აღწერა
ნაადრევი ქორწინება ლელა წიკლაური მედიაწიგნიერების კრიტიკული ანალიზი და სინამდვილის შეფასება.მედიის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში სხვადასხვა პერსპექტივი… მოუთმენლობის მსხვერპლი ირინა ნადირაშვილი მედიაწიგნიერების მიზნები:- მოუსმინოს ნაწყვეტს სატელევიზიო გადაცემიდან, შეძლოს ინფორმაციის გაგება–გააზრება და კრიტიკული შ… ABO სისტემა, რეზუს კონფლიქტი ხათუნა გოგალაძე სასწავლო მიზანი:- მოსწავლეს შეუძლია დაასაბუთოს ადამიანის ორგანიზმის მარეგულირებელისისტემების მნიშვნელობა.- მოს… სტვენია ენა ბელა ლაგვილავა მოსწავლე შეძლებს:● მცირე ზომის საინფორმაციო ტექსტების გაგება/გააზრებას●ლექსიკური მარაგის გამდიდრებას ახალ ლექსიკურ ერთეუ… თამბაქოს წევის მავნე გავლენა ორგანი… ქეთევან გაბისონია სასწავლო მიზნები:-დარგობრივი ტექსტისკითხვა(გაგება, გაანალიზება) - თამბაქოს წევის მავნე გავლენა ორგანიზმის სხვადასხვა სის… ანიმაცია ჩრდილების თეატრის გამოყენე… გიტა თვალაბეიშვილი მასალის მიზანია, მოსწავლემ შეძლოს ტექსტის წაკითხვა-გაცნობა, სათანადო სამეტყველო ქცევის გამოვლენა (ინტონაციით, ჟესტ-… მონაცემთა შეგროვება და ანალიზი ირინა ნადირაშვილი მონაცემთა შეგროვება და ანალიზი მტაცებელი ცხოველი დათვი ნინო ხვინგია სხვადასხვა ტიპის ტექსტის წაკითხვა, ინფორმაციის მოძიება და რანჟირება როგორ დაიბადა ფაშისტურ გერმანიაში ა… ნინო ნიპარიშვილი ანტისემიტიზმის, როგორც ისტორიული რეალობის აღქმა და მისი კრიტიკული ანალიზი ,,ცისფერყანწელები" რუსუდან გონაშვილი შეიძლება თუ არა ვენდოთ მედიასივრცეში გავრცელებულ ყველა ინფორმაციას მათზე?