რესურსი:

ქართული ენა და ლიტერატურა

მტაცებელი ცხოველი დათვი

სხვადასხვა ტიპის ტექსტის წაკითხვა, ინფორმაციის მოძიება და რანჟირება

ნინო ხვინგია