დასახელება
ავტორი
აღწერა
ნაადრევი ქორწინება ლელა წიკლაური მედიაწიგნიერების კრიტიკული ანალიზი და სინამდვილის შეფასება.მედიის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში სხვადასხვა პერსპექტივი… მოუთმენლობის მსხვერპლი ირინა ნადირაშვილი მედიაწიგნიერების მიზნები:- მოუსმინოს ნაწყვეტს სატელევიზიო გადაცემიდან, შეძლოს ინფორმაციის გაგება–გააზრება და კრიტიკული შ… ცივი ომის დასაწყისი მზია მაისურაძე სასწავლო მიზნები: მოსწავლეებმა გააცნობიერონ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მსოფლიოშიარსებული საერთაშორისო ვითარება, იმსჯელონ … ABO სისტემა, რეზუს კონფლიქტი ხათუნა გოგალაძე სასწავლო მიზანი:- მოსწავლეს შეუძლია დაასაბუთოს ადამიანის ორგანიზმის მარეგულირებელისისტემების მნიშვნელობა.- მოს… სტვენია ენა ბელა ლაგვილავა მოსწავლე შეძლებს:● მცირე ზომის საინფორმაციო ტექსტების გაგება/გააზრებას●ლექსიკური მარაგის გამდიდრებას ახალ ლექსიკურ ერთეუ… თამბაქოს წევის მავნე გავლენა ორგანი… ქეთევან გაბისონია სასწავლო მიზნები:-დარგობრივი ტექსტისკითხვა(გაგება, გაანალიზება) - თამბაქოს წევის მავნე გავლენა ორგანიზმის სხვადასხვა სის… ანიმაცია ჩრდილების თეატრის გამოყენე… გიტა თვალაბეიშვილი მასალის მიზანია, მოსწავლემ შეძლოს ტექსტის წაკითხვა-გაცნობა, სათანადო სამეტყველო ქცევის გამოვლენა (ინტონაციით, ჟესტ-… გადაშენებული და გადაშენების პირას მ… მეგი კუთხაშვილი გავაცოცხლოთ ქართული ანიმაციები და ზ… მეგი კუთხაშვილი მოსწავლეთა ინტერესების გაგების მიზნით ჩატარდა გამოკითხვა თუ რომელ ანიმაციებს, მულტფილმებს და ზღაპრებს კითხულობენ. აღმოჩნ… ჩვენ ვცვლით ერთმანეთს თამუნა მაჭარაშვილი პროექტის “ჩვენ ვცვლით ერთმანეთს” ფარგლებში “ათასწლეულის სკოლის” მე-10 კლასის მოსწავლეებმა საკლასო სივრცეში იმსჯელეს საზო…