დასახელება
ავტორი
აღწერა
რუქნადინის დამარცხება ლელა გოგინაშვილი ფაქტებისა და პერსონაჟების აღწერა და დახასიათება როგორ დაარსდა თბილისი ლელა მანგოშვილი ისტორიული ლეგენდის ტიპის ტექსტის წაკითხვა და გაგება სიდიდის პროცენტული ცვლილება სოფიო ჩიქოვანი რაციონალურ რიცხვებზე მოქმედებების სხვადასხვა ხერხით შესრულება მედიაწიგნიერება მოსწავლეთა შემოქმედ… ირმა პატარიძე ინტეგრირებული სასწავლო პროექტის დაგეგმვისა და განხორციელების გამოცდილება რეპრესიები საქართველოში ნინო აბულაძე ისტორიული ეპოქის აღქმა და გაანალიზება "მოსე ზამთარაძის ნაამბობი" ეკა ცხადაია ჭაბუა ამირეჯიბის "მოსე ზამთარაძის ნაამბობი" - ნაწყვეტი რომანიდან "დათა თუთაშხია" ჟუჟუნა წვიმა მოვიდა?! ნინო კუპრაშვილი მჟავა წვიმების წარმოქმნის მიზეზებისა და მექანიზმის დადგენა ნიადაგის ბინადარი დალი ტომარაძე-კირვალიძე ნიადაგში მცხოვრებ ცოცხალ ორგანიზმებზე მსჯელობა პოპულარობა სკოლაში ქეთევან ცალუღელაშვილი სტერეოტიპის კრიტიკული ანალიზი რიუნოსკე აკუტაგავას "უსიერ ტყეში" ეკა დონაძე მსოფლიო ლიტერატურის ნიმუში და პოსტმოდერნიზმის პრინციპები ნაწარმოების მაგალითზე