რესურსი:

უცხო ენა

მითები, სტერეოტიპები და ურბანული ლეგენდები

სტერეოტიპის კრიტიკული ანალიზი

ქეთევან ცალუღელაშვილი