დასახელება
ავტორი
აღწერა
დედამიწა ნარჩენებში იძირება ლია ხაჩიძე, მარინე ლიკლიკაძე ამ პროექტში მონაწილეობდა სსიპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის კართუბნის საჯარო სკოლის მე-3 კლასის მოსწავლეები. მოსწავლეებმა პრ… ქალის როლი ოჯახსა და საზოგადებაში მაია მოსეშვილი საზოგადოებაში მოძალებულია ოჯახური ძალადობის ფაქტები, დაკნინებულია ქალის როლი ოჯახსა და საზოგადებაში.ძალადობის მსხვერპლნი… მრავალფეროვნება და კულინარია ლალი დალაქიშვილი პროექტის განხორციელებას წინ უძღვოდა მოსამზადებელი სამუშაო. მას შემდეგ, რაც მოსწავლეებს, სკოლის ისტორიისა და გეოგრაფიის მ… A tribute to Shumba თათია მოსიაშვილი მოსწავლეები გაეცნობიან ქართულ და საერთაშორისო მედიაში გავრცელებულ მასალებს თბილისის წყალდიდობის დროს ზოოპარკის შესახებ, … ადამიანის სასიცოცხლო ფუნქციების მათ… მანანა თოფურია, მარინა ხომასურიძე სასწავლო მიზანი: მოსწავლემ შეძლოს მათემატიკაში მიღებული ცოდნის გამოყენება და ამის საფუძველზე ეკგ-ზე, როგორც ძაბვის … იაკობ გოგოებაშვილის „იავნანამ რა ჰქ… მანანა ბაქრაძე მედიაწიგნიერების მიზანი: მედიის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში სხვადასხვა ხედვის იდენტიფიცირება; მედიის მიერ სინამ… მიხეილ ჯავახიშვილის „მიწის ყივილი“ ხათუნა თეთრაძე მედიაწიგნიერების კრიტიკული ანალიზი და სინამდვილის რეპრეზენტაცია. სხვადასხვა მედიის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის ანალ… გენდერი და სათამაშო სოფიო კვერნაძე მოსწავლეები იმსჯელებენ და გააანალიზებენ თუ საიდან მოდის გენდერული სტერეოტიპები და რა გავლენა აქვს მათ საზოგადოებაზე. სულხან-საბა ორბელიანის ,,სოფლის მაშ… ნანა ლომიძე მედიარესურსის კრიტიკული ანალიზი და სინამდვილის რეპრეზენტაციის შეფასება. ქართლის (იბერიის) სახელმწიფოს შექმნ… ნანა ირემაშვილი 1. მოსწავლეები გაეცნობიან ინფორმაციას ელინისტურ ეპოქის ქართლში სახელმწიფოს შექმნისა და განვითარების თაობაზე; 2. იმსჯელებ…