რესურსი:

უცხო ენა

გაკვეთილზე მოსწავლეები შეიტყობენ ლონდონისა და თბილისის ზოოპარკების ისტორიას, ზოოპარკის როლს ბუნების დაცვისა და მისი კონსერვაციისთვის

მოსწავლეები გაეცნობიან ქართულ და საერთაშორისო მედიაში გავრცელებულ მასალებს თბილისის წყალდიდობის დროს ზოოპარკის შესახებ, შეაფასებენ მას და გამიჯნავენ სიმართლესა და არასწორ ინფორმაციას.

თათია მოსიაშვილი