რესურსი:

სოციალური მეცნიერებები

ვინ იცავს მშვიდობიან მოსახლეობას ომის დროს?

ომის დროს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დაცვა

ნათია სიმონია