რესურსი:

ქართული ენა და ლიტერატურა

სასწავლო მიზნები

  • ნაწარმოების თემის, იდეის განსაზღვრა და სიღრმისეული წვდომა.
  • პრობლემის იდენტიფიცირება, სინამდვილის რეპრეზენტაცია.
  • ლექსიკური ერთეულებისა და სტილის თავისებურებაზე დაფიქრება.
  • საკუთარი დამოკიდებულების ჩამოყალიბება ტექსტში წამოჭრილი ძირ
ია ბჟალავა