რესურსი:

ხელოვნება

კრიტიკული ანალიზი და განხილვა

საგაზეთო სტატიების, ვიდეორგოლების, სიმღერებისა და ლექსების გამოყენებით მოსწავლეს შეეძლოს მედიის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში სხვადასხვა პერსპექტივისა და ხედვის იდენტიფიცირება, ანალიზი და განხილვა.

მარიამ მამაგულაშვილი