რესურსი:

ქართული ენა და ლიტერატურა

მედიაწიგნიერება მოსწავლეთა შემოქმედებითი და კრიტიკული უნარების განვითარებისთვის

ინტეგრირებული სასწავლო პროექტის დაგეგმვისა და განხორციელების გამოცდილება

ირმა პატარიძე