რესურსი:

სოციალური მეცნიერებები

ისლამი და კულტურული იდენტობა ევროპაში

ევროპაში მუსულმანი ქალების გამოცდილება

თარგმნილი
გაკვეთილი 1: ისლამი და კულტურული იდენტობა ევროპაში