ბიბლიოთეკა

მედიაწიგნიერება მედიაწიგნიერება
სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის მიერ მომზადებული წიგნი - "მედიაწიგნიერება".
მეთოდური მასალა მედიაწიგნიერებაში მეთოდური მასალა მედიაწიგნიერებაში
მასალა დაეხმარება მასწავლებლებს მედიაწიგნიერების რესურსის შექმნაში